Zakład Usług Pogrzebowych Rawicz Cyprys Łukasz Pruchnik, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz

Obsługa 24h

TEL. 603 329 173,65 545 12 59,

Ekshumacje

Zakład Pogrzebowy CYPRYS  przeprowadza zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami ekshumacje.

Ekshumacja czyli wydobycie ciała lub szczątków ludzkich z grobu i przeniesienie ich na inne miejsce pochówku. Ma zastosowanie przeważnie, gdy chcemy pochowania Zmarłych na cmentarzu bliższym miejscu zamieszkania.

 

Przepisy, dotyczące ekshumacji, szczegółowo reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 pkt 1 „ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego.”

Osobami uprawnionymi do pochowania Zmarłych są: żyjący małżonek, dzieci i wnuki (krewni zstępni), rodzice (krewni wstępni), rodzeństwo i kuzyni (krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa) oraz zięć, synowa i teściowie (czyli tak zwani powinowaci w linii prostej do 1 stopnia).

Ekshumacje mogą być przeprowadzane od 16 października do 15 kwietnia. W wyjątkowych sytuacjach poza tymterminem po uprzednim zezwoleniu powiatowego inspektora sanitarnego. Koniecznym jest też powiadomienie i zgoda zarządców cmentarzy: tego, na którym obecnie są pochowane szczątki Zmarłego oraz tego, na który mają one zostać przeniesione.

 

 

ekshumacja rawicz